Zen meditatie

Zazen betekent rustig zitten op en kussentje (of op een stoel) .
We zijn ons volledig van ons lichaam bewust, maar bewegen het niet. We zijn ons volledig van onze ademhaling bewust, maar manipuleren die niet. We laten onze aandacht voor ons op de grond rusten, zonder die heen en weer te laten schieten.

Zazen is een weldaad in het jachtige stadsleven. Maar bovendien betekent zazen dat we tijdelijk afstand nemen van alle reacties op herinneringen aan iets wat ons in het verleden overkomen is en van alle reacties op verwachtingen die we over de toekomst hebben. Het probleem van zulke reacties is dat ze vaak voortkomen uit verlangen of weerstand, dat ze ons gevangen houden in standaardpatronen en dat we er gespannen van worden. Zazen betekent rustig naar dergelijke gevoelens kijken zonder ze te rechtvaardigen of te veroordelen, we laten ze toe als ze komen, en we laten ze los als ze gaan. Door niet verwikkeld te raken kunnen we in aanraking komen met begeerte of afkeer, met angst of verdriet die erachter schuilen. Wanneer we dergelijke gevoelens niet ontvluchten, verliezen ze hun macht over ons. Dat is precies wat we nodig hebben om vrijer te leven, met meer vreugde en sympathie en gelijkmoedigheid.

De bloemen hebben nog nooit zo rijk gebloeid. De vogels hebben nog nooit zo helder gezongen.