Gedragscode

Iedere plek waar zenbeoefening en zenstudie wordt aangeboden, moet een veilige plek zijn. In onze sangha bevorderen we dat op verschillende manieren.

In onze ethische gedragscode wordt beschreven hoe we binnen de sangha van het International Zen Institute met elkaar omgaan.

Voor het geval er toch problemen ontstaan in de omgang met elkaar, wordt er een handreiking gegeven hoe dergelijke zaken zo open en zorgvuldig mogelijk te bespreken en mogelijk opgelost kunnen worden. Bij deze aanpak spelen interne en externe vertrouwenspersonen een belangrijke rol.

We vinden het belangrijk dat de gedragscode en de geboden mogelijkheid om hulp te zoeken bij problemen binnen de sangha levend gehouden worden. Hoe we dit borgen kunt u hier lezen.